Post Tagged with: "miền đất Phật"

  • Hội chùa hương

    Trẩy hội Chùa Hương

    Hội chùa Hương diễn ra trên địa bàn xã Hương Sơn, trong địa phận huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ngày mồng sáu tháng giêng là khai hội. Lễ hội thường kéo dài đến hạ tuần […]

    continue reading →