Giữ gìn giá trị làng cổ Đường Lâm

Làng cổ Đường Lâm là làng cổ đầu tiên ở Việt Nam được Nhà nước trao Bằng Di tích lịch sử Quốc gia ngày 19/5/2006. Đây là quê hương của nhiều danh nhân, trong đó nổi tiếng nhất là vua Ngô Quyền và Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.

Làng cổ Đường Lâm là một quần thể di tích với 7 di tích quốc gia, 2 di tích và 10 ngôi nhà cổ được xếp hạng cấp thành phố. 37 ngôi nhà cổ có niên đại từ 200 – 400 năm, 74 ngôi nhà cổ loại một có niên đại trên 100 năm và gần 1.000 ngôi nhà truyền thống xây dựng cách đây vài chục năm…

Không gian, cảnh quan, môi trường của làng đa dạng, phong phú gắn liền với sinh hoạt thường nhật của cộng đồng dân cư. Đây là nơi hội tụ những đặc điểm tiêu biểu của nền văn hóa đồng bằng Bắc Bộ và châu thổ sông Hồng với nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Với những giá trị văn hóa tiêu biểu, làng cổ Đường Lâm cần được bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị.

Làng cổ Đường Lâm

Làng cổ Đường Lâm

 
 

Share this Post