Giai cấp là gì?

Tèo hỏi Bố:

– Bố ơi, giai cấp là gì hả bố?

Bố trả lời:

– Lấy nhà mình làm ví dụ, bố kiếm tiền thì bố là giai cấp tư bản, mẹ lãnh đạo thì mẹ là chính quyền, con là nhân dân, còn em con là tương lai, cô giúp việc nhà mình là giai cấp lao động.

Tối hôm đó, em bé ị đùn (ỉa nước), Tèo tìm mẹ thì mẹ đang ngủ say, sang phòng cô giúp việc thì thấy bố….

Sáng hôm sau, bố hỏi:

– Hôm qua bố giải thích thế con có hiểu không?

Con trả lời:

– Giai cấp tư bản thì đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động, trong khi đó chính quyền ngủ say không biết gì, tương lai thì ngập trong… phân

còn nhân dân thì bất lực.

Cười thêm:

 
 

More Posts in Thế giới cười

 
 

Share this Post