Không còn cách cứu chữa

Một bệnh nhân tâm thần luôn mồm kêu chưa được ăn, mặc dù vừa được ăn no.

Sau vài tuần điều trị, một hôm anh ta không kêu ca nữa.

Bác sĩ hy vọng bệnh của anh ta đã giảm được phần nào nên đến hỏi han:

– Sao, cậu đã ăn no rồi à?

Anh kia thều thào:

– Đói quá, không kêu được nữa!

Xem thêm:

 

 
 

More Posts in Thế giới cười

 
 

Share this Post